skip to Main Content

Ministerstvo zemědělství ČR každoročně vyhlašuje ceny Zlatý klas mezinárodního agrosalonu Země živitelka, které jsou udělovány nejlepším vystaveným exponátům. Jedná se o ocenění a propagaci špičkových výrobků a novinek z oblasti agronomie, zootechniky, mechanizace, potravinářství, služeb pro zemědělství a venkov. Udělování cen se stalo za dobu své existence prestižní záležitostí a výrobci oceněných produktů získání ceny považují za významný přínos pro prezentaci a publicitu svých výrobků. Velký obchodní význam má pro oceněné firmy možnost používat diplom a logo Zlatého klasu daného roku, a to už od okamžiku vyhlášení výsledků.

Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Marek Výborný.

Přihlášené exponáty posuzuje a hodnotí porota sestavená z odborníků, zástupců Ministerstva zemědělství ČR, odborného školství, výzkumných ústavů, kontrolních institucí zemědělsko-potravinářského komplexu a Výstaviště České Budějovice a.s.

Přihlášené exponáty byly i v letošním ročníku rozděleny podle svého zaměření do čtyř kategorií.

Ocenění Zlatý klas 2023

Detailní informace k udělování ocenění Zlatý Klas 2023 naleznete ZDE.

Back To Top