skip to Main Content

Exponáty

Název exponátu: Rudolfa Rydia XI

Název výrobce: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Adresa výrobce: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

zlaty-klas-2022

Charakteristika exponátu

Starokladrubský plemený hřebec narozen 22.5.2016 v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. Hřebec je charakterní s tvrdou konstitucí. Je souladný, v mnohostranném užitkovém typu. Klabonosá hlava s výrazným okem a typickou mechanikou pohybu. Je prochován v IV-V na Favory XI-K. Jeho tělesné míry jsou: KVP 175cm, KVH 163cm, OHR 199cm, OHOL 23,0cm. Výkonnostní zkoušky úspěsně složil v roce 2020 s výlednými body: typ 7,75b., exteriér 7,84b., výkonnost 8,6lb., celková známka 8,lb. Zařazen do plemenitby byl v roce 2021. Rudolfa Rydia XI je v hřebčíně využíván v zápřahu i pod sedlem. Na přehlídkách a jezdeckých dnech je k vidění ve dvojspřeží i vícespřeží, ve čtverylkách i v dámském sedle.

Název exponátu: Venkovní ustájení pro prasata s prvky energetické pasivity

Název výrobce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Adresa výrobce: Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

Charakteristika exponátu

Ustájení prasat ve venkovních boudách bylo v našich zemích užíváno hlavně před tím, než se začal prosazovat velkovýrobní chov prasat. Alternativní formy chovu přinesly renezanci tohoto systému. V západní Evropě se hojně používají a vyrábějí různé boudy pro prasata. Vzhledem ke klimatickým podmínkám se tamní výrobky někdy nemohou plně uplatnit v našich podmínkách. Námi představovaná bouda ve variantách pro prasnice, případně další kategorie prasat je vyrobena převážně z recyklovaných materiálů. Recyklovaný plast použitý uvnitř je čistitelný a hygienicky akceptovatelný, OSB desky jako udržitelně vyráběný materiál pro vnější plášť, použité palety, které tvoří vnitřní kostru stěn a tepelná izolace s možností využití přírodních vhodných materiálů. Doplněná je o zastřešení zelenou střechou s porostem rozchodníků (Crassulaceae), který zvyšuje izolační schopnosti střechy objektu a v letních měsících aktivně ochlazuje prostor boudy. Zároveň je tento porost i dostatečně odolný vůči případnému nedostatku závlahy. Vše je doplněno o ventilaci se solárním napájením a využitím kapkové závlahy pro střešní porost. Závlaha využívá solární napájení. Nemá však stejně jako ventilace akumulátor a pracuje při intenzivnějším slunečním záření. Použitá voda, dešťová a odpadní vody z prostoru střechy jsou vegetačním filtrem filtrovány. Pokud je bouda využita pro kojící prasnici, je nutné ji vybavit doupětem s externě napájeným vyhříváním, ke kterému je využita výhřevná deska v prostoru doupěte. Jednotlivé prvky byly v podmínkách VÚŽV odzkoušeny s použitím běžně dostupných materiálů a technologií k celoročnímu ustájení miniprasat, jako modelových zvířat.

Výrobce boudy:
Petr Kopecký
Masarykova 188
51750 Častolovice
IČ 75527910
Odhadovaná prodejní cena bude cca 35 tis. Kč.

Název exponátu: Kotelnice

Název výrobce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Adresa výrobce: Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

zlaty-klas-2022

Charakteristika exponátu

Předmětem přihlášky je „kotelnica“ – kruhová ohrada sloužící pro ochranu ovcí před útoky velkých šelem, zejména v zimním a jarním období. Chráněné ohrady pro přezimování a bahnění ovcí zvané kotelnicemi byly kdysi tradiční v oblasti Karpat, než byly nahrazeny ovčíny. V posledních 30 letech však u nás došlo k rozvoji chovu ovcí s celoročním pobytem venku (tzv. novozélandský systém chovu), kdy i bahnění se zpravidla odehrává volně na celé ploše pastviny. Vzhledem k narůstajícímu počtu útoků vlků se tento způsob chovu stává velmi problematický. Návrh kotelnice tedy na jedné straně vychází z tradičních způsobů chovu ovcí v oblastech s výskytem velkých šelem v dávných dobách, na straně druhé jeho novost spočívá ve využití současných poznatků a materiálů, které jsou zpravidla pevnější a trvanlivější. Základem kotel nice je oplocení o výšce 2 m z ocelových armovacích sítí o rozměrech ok l0xlOcm a tloušťkou drátu S nebo 6 mm. Další kus sítě o šířce lm je položen na zem vně oplocení kotel nice proti podhrabání. Proti přelézání je kotel nice zabezpečena drátem napojeným na zdroj elektrických impulzů opevněným na izolátorech ve výšce 120 až 160 cm na oplocení kotelnice. Hustota zvířat v této kotelnici je však mnohem vyšší než volně na pastvině, což může činit problémy zejména v době bahnění, spojené s vzájemným rušením se zvířat, mismoteringem či záměnami jehňat mezi bahnicemi. Proto dalšími navrhovanými prvky jsou chouly, čili ohrady pro individuální ustájení bahnic s jehňaty několik dní po obahnění, taktéž zkonstruované z ocelových armovacích sítí.

Název exponátu: Krmná směs pro kuřata obsahující konopné a lněné semínko

Název výrobce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Adresa výrobce: Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

zlaty-klas-2022

Charakteristika exponátu

Přihlášeným exponátem je kompletní krmná směs pro kuřata obsahující 4 % konopného semínka z nepsychotropních odrůd konopí a 6 % lněného extrudovaného semínka. Konopné semínko je zdrojem cenných látek, jakými jsou kanabidiol, n-3 mastné kyseliny nebo gama-tokoferol, které zvyšují kvalitu produktů, ale i ovlivňují zdraví zvířat. V důsledku intenzivní genetické selekce na produkční parametry se hybridi kuřat masného typu po celý život potýkají s poruchami kosterního metabolismu. Tito hybridi byli vybíráni pro rychlý růst, lepší účinnost krmiva a nízko nákladové produkční cykly, jejichž výsledkem je kostra, která není schopna unést jejich vysokou tělesnou hmotnost. Konopné semínko má potenciál zvýšit pevnost kostí a předejít tak tomuto riziku. Lněné semínko z potravinářských odrůd lnu má vysoký obsah kyseliny alfa-linolenové, která je prekurzorem dalších dvou n-3 mastných kyselin, eikosapentaenové a dokosahexaenové mastné kyseliny, a proto je jeho poměr n-6 ku n-3 polynenasycených mastných kyselin nižší než 1, což je z hlediska zdraví lidí velmi ceněno. V kombinaci s konopným semínkem sníží poměr uvedených mastných kyselin v krmné směsi pro kuřata a tím i v mase proti samotnému konopí.

Složení
Kompletní krmná směs obsahuje pšenici, kukuřici, sójový extrahovaný šrot, pšeničné otruby, řepkový olej, minerální látky, aminokyseliny a vitaminy.

Využitelnost
Krmná směs byla odzkoušena v pokusu realizovaném ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i., Praha
10-Uhříněves, CZ. Výsledky dokládají produkční účinky krmné směsi. Krmná směs dané receptury obsahující konopné a lněné semínko zvýšila užitkovost kuřat i kvalitu prsního svalstva a kostí kuřat oproti kontrolní krmné směsi bez semínek. Ve prospěch krmné směsi byla o 16 % vyšší živá hmotnost kuřat ve 35. dni výkrmu při srovnatelné konverzi krmiva. V prsním svalstvu byl o 28 % vyšší obsah v-tokoferolu a o 57 % vyšší obsah n-3 polynenasycených mastných kyselin. Poměr prozánětlivých mastných kyselin n-6 k protizánětlivým mastným kyselinám n-3 klesl z 3,11 na 1, 75. Krmná směs také zvýšila kvalitu kostí charakterizovanou vyšší pevností holenní kosti o 21 % a vyšším obsahem hořčíku v kg popelu holenní kosti o 80 mg. Zkrmování této nové krmné směsi pro výkrm kuřat obsahující konopné a lněné semínko tak vede nejen ke zlepšení užitkovosti a kvality kostí, což naznačuje zvýšení životních podmínek chovu, ale i ke zvýšení ukládání látek, důležitých z hlediska zdraví lidí, do masa a prodloužení tak stability potažmo trvanlivosti masa. Vyšší cena takto obohaceného masa zajistí efektivnost produkce krmící směsi i masa.

Název exponátu: Lokalizátor zvířat

Název výrobce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Adresa výrobce: Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

Charakteristika exponátu

V chovu zvířat, např. dojnic, s volným ustájením vzniká velmi často potřeba vyhledat ve stádě konkrétní zvíře. V současné době je pro identifikaci zvířete jako základní prostředek využívaná ušní známka s jedinečným číselným kódem. Ve volných chovech má dále každé zvíře ještě elektronický identifikátor, a to buď ve formě pedometru uchyceného na zadní končetině, nebo ve formě respondéru integrovaného do obojku na krku, který bývá zpravidla doplněn pomocným faremním číslem zvířete. K identifikaci daného zvířete dochází však pouze na dojicím stání, nebo v krmných automatech. V ostatním prostoru (stáj, event. výběhy či pastviny) lze zvíře identifikovat pouze podle čísla na obojku a ušní známky neboť především ve stáji nelze využít GPS vyhledávání. V případě nutnosti vyhledávání zvířat ve volném prostoru s vysokou koncentrací zvířat nebo v extrémně rozlehlém areálu obsluhujícím personálem je orientace pouze pomocí ušní známky či známky na obojku obtížná a zdlouhavá, dochází k nežádoucím narušení klidu ustájených zvířat, stresovým situacím a tím k narušení činnosti směřující k maximalizaci produkce, což je nežádoucí. Aby se zabránilo těmto nežádoucím stavům, byl ve VÚŽV ve spolu ptáci s TF ČZU v Praze vyvinut lokalizátor zvířat. Tento bezdrátový lokalizátor slouží k rychlému a cílenému vyhledání (identifikaci) konkrétního zvířete v prostoru stáje či výběhu s minimalizací rušení ostatních zvířat v daném prostoru.

Lokalizátor se skládá z řídícího a bateriového modulu, vzájemné propojení je součástí koženého popruhu. Zařízení po aktivaci uživatelem začne po nastavenou dobu červeně blikat. Umístění lokalizátoru na dojnici je nejjednodušší pomocí dalšího faremního obojku, dojnice jsou na obojky zvyklé a nestresují je.

Vznikne-li potřeba vyhledat konkrétní dojnici, personál zadá její identifikaci a aktivuje lokalizátor. Z důvodu energetické optimalizace je možné lokalizátor aktivovat v určených časových oknech, jejichž periodu je možné nastavit od 1 do 300 sekund. Po aktivaci dojde k rozsvícení obojku konkrétní dojnice. Lokalizátor se po několika minutách automaticky deaktivuje. Zařízení je navrženo tak, aby bylo možno využít několik takovýchto aktivací ročně po celou dobu jednoho „produkčního období dojnice“ bez nutnosti měnit nebo dobíjet baterii.

Hlavním ekonomickým přínosem je očekávané zvýšení užitkovosti dojnic, protože jakékoliv vyrušení snižuje produkci. Lze předpokládat, že při vyhledávání bez lokalizátoru je vyrušeno 30 – 40 % zvířat, zatímco s lokalizátorem pouze S – 10%. Tím se zlepší i welfare chovaných zvířat.

Ačkoliv již dnes existuje několik způsobů určení polohy zvířete pomocí GPS, nebo pomocí určení souřadnic ve stáji, takovéto řešení přímého označení konkrétního zvířete dosud nebylo vytvořeno. Předmětné řešení je průmyslově právně chráněno prostřednictvím vynálezu číslo 309188.

Na základě těchto dokumentů byla vyrobena firmou JoTio Tech s.r.o. ověřovací série. Tato firma je již v současnosti připravena zahájit výrobu dle požadavků zákazníků. Odhadovaná cena jednoho kusu při objednávce 100 kusů bude činit 2800 Kč.
Podrobný popis konstrukce a funkce je v instruktážním videu na adrese: https://www.ctpz.cz/ cla ne k/lo ka lizator-zvi rat-1064

Název exponátu: Stacionární multifunkční krmné a napájecí místo II. pro jelenov

Název výrobce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Adresa výrobce: Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

Charakteristika exponátu

Stacionární multifunkční krmné a napájecí místo li. pro jelenovité (je konstrukčně navrženo pro umístění jako součást oplocení farmy. Je vyrobeno z robustní konstrukce, která slouží zároveň jako zásobník na objemné konzervované krmivo (balíkované i volně ložené seno, senáž) a vytváří dostatečný počet krmných míst. Rozteč zábran umožňuje zvířeti prostrčit jen hlavu a krk k příjmu potravy v době různého naplnění včetně poloprázdného zásobníku, ale zároveň zabraňuje zvířeti prolézt do zásobníku. K omezení prolézání zvířat a posunu objemného krmiva ke zvířatům bylo zvoleno i provedení zešikmeného dna zásobníku a předsazení žlabu před zábrany pro zakládání jadrných krmiv. Předsazení snižuje ztráty vypadáváním/vytaháním sena na zem.

Zešikmení cíleně způsobuje i samovolné sesypávání objemného krmiva ke straně zábran, aby bylo dostupné po celou dobu mezi doplňováními. Oproti variantnímu stacionárnímu multifunkčnímu krmnému a napájecímu místu pro jelenovité umístěnému do prostoru farmy (pozn. jiný prototyp) je zakládací přístup pro objemná krmiva u tohoto prototypu součástí oplocení z důvodu bezpečnosti v době říje a proto je zakládací část zabezpečena železnou síťovinou a oplocení je přímo uchyceno na konstrukci krmného místa pomocí vynesené železné tyčoviny.

Zařízení je využitelné pro zajištění celoročního a bezpečného přístupu ke krmivu všem kategoriím zvířat/zvěře, včetně období říje, a umožňuje rovnoměrnou distribuci při dávkovaném předkládání krmiv pro celé stádo. Výsledný systém byl navržen tak, aby byl zastřešený a zamezil degradaci krmiv povětrnostními vlivy. Tento prototyp umožňuje bezkontaktní ruční, nebo nejlépe mechanizované doplňování objemného krmiva na farmách z vnější strany oplocení z důvodu bezpečnosti obsluhy (zejména v době říje) tak, aby bylo zajištěno minimální rušení zvířat.

Prototyp krmného místa je připraven, aby mohla být osazena napáječka v návaznosti na zásobník pro předkládání minerálních krmiv, který je součástí krmného místa. Toto zařízení vzniklo za pomoci a ve spolupráci s výrobcem K-KONT s.r.o.

Back To Top