skip to Main Content

Exponáty

Název exponátu: Mobilní kurník QURAMO Q 100

Název pěstitele: N&N KOŠÁTKY s.r.o.

Adresa pěstitele: Kropáčova Vrutice 111, 294 79, ČR

ZK23_LogoZlatyKlas

Dokumentace

Dokumentace ke stažení ZDE.

Charakteristika exponátu

Mobilní kurník Quramo Q 100 je určený pro chov nosnic ve volném prostranství splňující veškeré podmínky welfare. Konstrukce kurníku je postavená na ližinách, vhodná pro tažení na jakémkoliv povrchu. Stěnové a střešní polyuretanové panely 40mm, vnější barva olivově zelená, vnitřní bílá. Na čelní stěně se nachází izolované přívody vzduchu a na bocích izolovaná polykarbonátová okna pro správné proudění vzduchu. Kapacita daného modelu je 120 nosnic v konvenčním chovu a 80 nosnic v BIO chovu. Mobilní kurník může být plně autonomní pomocí vybavení FVE, která napájí baterie zajišťující automatické otvírání a zavírání snáškových hnízd a výběhových vrat nebo připojen na el. síť 220V. Kurník je dále vybaven ojí s kulovou hlavicí pro tažení (popřípadě může být i tažné oko), hydraulickým zdviháním a spouštěním kol. Ve vnitřním prostoru kurníku se nachází snášková hnízda pro nosnice, se sběrnicí vajec, která je přístupná z venčí. Dále 4 úrovňové bidýlko pro nosnice a podlaha s plastovým roštem na 2/3, kde trus propadává do sběrné výsuvné vany. Přední část kurníku 1/3 může být volná nebo vybavena pozinkovým roštem popřípadě voděodolnou překližkou. Uvnitř je také umístěna nádrž na 300 lt. pitné vody + 2ks napajedel zvonového typu a 2ks krmítek na 40kg krmiva.

Z volitelné výbavy si zákazník může vybrat následující:
– kamerový systém
– ovládání pomocí SMS
– silnější FVE pro napájení ohradníku

Tento mobilní kurník se dále vyrábí i v provedení Q 200 – pro chov 200 nosnic v konvenčním chovu a 134 pro BIO chov.

Video prezentace https://www.youtube.com/watch?v=r3CzMyBbkSM

Název exponátu: DELTA II s odkládacími shrnovacími lopatami

Název pěstitele: FARMTEC a.s.

Adresa pěstitele: Tisová 326, Jistebnice, 391 33, ČR

ZK23_LogoZlatyKlas

Dokumentace

Dokumentace ke stažení ZDE.

Charakteristika exponátu

Popis funkce nebo výrobku a způsobu jeho využití. – Zařízení slouží k rychlému a efektivnímu vyhrnování výkalů ve stájích pro skot.

Vlastní technicko-ekonomické zhodnocení exponátu přihlašovatelem.

– Zařízení je určeno k vyhrnování výkalů ve stájích se středovým propadem s využitím dvou jednostranných shrnovacích lopat na jedné chodbě. Tato technologie nalézá uplatnění zejména ve velkých stájích a tam, kde není technicky možné vytvořit středový kanál přímo uprostřed stáje. Pro tyto případy se dosud využívaly tzv. oboustranné lopaty, jejich velikou nevýhodu je však celkový čas úklidu kejdy a tím u velkých (dlouhých) stájí prakticky nepřetržitý provoz, který má vliv na životnost zařízení, nebo zhoršení podmínek ve stáji vlivem čpavku z neuklizené kejdy při delších časových intervalech mezi starty systému.

Originalita a jedinečnost odkládací lopaty spočívá v tom, že po dojetí této lopaty ke středovému propadu se tato lopata automaticky odpojí z řetězového okruhu a dále pokračují pouze lopaty v delší části chodeb až do konce pracovní dráhy okruhu. Využitím dvou jednostranných lopat na jedné chodbě je shrnování kejdy velice rychlé a efektivní, eliminuje se čpavek ve stáji, zlepšuje se zdraví paznehtů zvířat. Díky optimálně nastaveným startovacím časům se prodlužuje životnost komponentů systému a provoz zařízení méně stresuje zvířata díky menšímu počtu přejezdů a kratší době chodu.

Z ekonomického hlediska je důležitá také možnost nahradit speciální řetěz mezi lopatami na chodbě táhlem z oceli. U skutečně dlouhých stájí je vhodné do systému zapojit i druhou pohonnou jednotku (PJ), která je s hlavní PJ plně synchronizována. Je tím zaručeno shrnutí i většího množství výkalů např. bezprostředně po zastýlání separátem a prodlužuje se také servisní interval pro zkrácení řetězu (řetěz je nutné zkrátit, když automatické hydraulické dopínání řetězu na obou PJ dosáhne maximální úrovně napnutí).

Přehled vyznamenání a cen, kterými byl dosud exponát oceněn. – Jde o nový výrobek, soutěžíme s ním poprvé.

Prohlášení, kdy výrobce uvede výrobek na trh nebo kdy alespoň zahájí malosériovou výrobu.

– Systém DELTA II s odkládacími shrnovacími lopatami je instalován od ledna 2023 na farmě Trnov celkem na dvou stájích. Nyní probíhá příprava na zakázkovou výrobu tohoto zařízení, v současné době evidujeme již několik poptávek na systém jednostranných odkládacích lopat.

Předpokládaná cena výrobku. – Cena se odvíjí od konkrétního projektu stáje (délka stáje, šířka chodeb, využití táhel, apod.).

Název exponátu: Autonomní ovladač skrápěcích trysek

Název vystavovatele: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Název pěstitele: JoTio Tech, s.r.o.

Adresa pěstitele: Palackéhon 31/2, Beroun, 266 01, ČR

Dokumentace

Dokumentace ke stažení ZDE.

Charakteristika exponátu

Jedná se o nový typ inteligentní řídicí jednotky k autonomnímu ovládání skrápěcích trysek na bázi průmyslového počítače (PLC). Jednotka je určena do ochlazovacích systémů pro hospodářská zvířata s aplikací vody přímo na tělo zvířat (evaporační ochlazování těl zvířat). Tato řídicí jednotka automatizuje zapínání a vypínaní přívodu vody do ochlazovacích systémů, tzv. sprinklerů. K aktivaci výstupu dochází na základě pohybu snímaného pohybovým čidlem. Řídicí jednotka programově určuje dobu a četnost sepnutí na základě nastavených provozních parametrů. Tyto provozní parametry je možné průběžně měnit. Řešení je unikátní tím, že připojení je realizováno bezdrátově online prostřednictvím LPWAN technologie, konkrétně se jedná o technologii Lo Ra WAN. Řídicí jednotka je připojena do komerční sítě poskytující národní pokrytí touto technologií. Komunikace je realizována periodicky každých S minut. Prostřednictvím bezdrátové technologie je možné získávat provozní informace a provádět konfiguraci.

Ovladač je výsledkem řešení projektu TAČR GAMA 2 TP01010047.

Předpokládaná cena zařízení bude cca 20 000,- Kč.

Výrobcem zařízení je společnost JoTio Tech s.r.o.

Název exponátu: Kompletní granulovaná krmná směs pro výkrm brojlerových králíků

Název vystavovatele: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Název pěstitele: Sehnoutek a synové s.r.o.

Adresa pěstitele: VoIeč 143, 531 41, ČR

Dokumentace

Dokumentace ke stažení ZDE.

Charakteristika exponátu

Jedná se o kompletní granulovanou krmnou směs pro výkrm brojlerových králíků, která obsahuje vojtěškové úsušky, žitné otruby, sójový extrahovaný šrot, cukrovarské řízky, oves, ječmen, minerální a vitaminový doplněk, mletý vápenec a sůl. Výkrmovou krmnou směs lze zkrmovat ad libitum králíkům před odstavem a po celé období výkrmu (mezi 28. – 90. dnem věku). Výkrmovou krmnou směs lze také použít pro zvířata v období reprodukčního klidu a chovná zvířata. Krmnou směs lze využít i pro hobby chov králíků. Zemědělský sektor dnes čelí řadě výzev, které mají souvislost s redukcí uhlíkové stopy, znečišťujících látek a základními tezemi cirkulární ekonomie. Jedním ze scénářů, jak naplnit teze oběhového hospodářství, je v co nejvyšší míře začlenit do krmných směsí oběhová krmiva (feed grade nature, FEFAC). Z pohledu oběhového hospodářství a dopadu zemědělství na životní prostředí lze jako výhodný považovat faremní chov králíků pro masnou produkci. Je známo, že většina oběhových krmiv obsahuje značný podíl vlákniny. Na rozdíl od dalších druhů monogastrických zvířat, prasat a drůbeže, je králík ideálním zvířetem, protože je schopen recyklovat agro-potravinářský odpad a vedlejší produkty na plnohodnotné krmivo. Tento fenomén je dán strategií trávení králíka. Předkládaná krmná směs nabízí rozšíření sortimentu oběhových krmiv v podobě žitných otrub (lze jimi nahradit pšeničné otruby), které nebyly ve výživě králíků doposud vyzkoušeny a jejichž možné využití v krmných směsí králíků bylo testováno na základě konkrétního dotazu z praxe. Výrobek vznikl v rámci projektu MZE-RO0723.

Předpokládaná prodejní cené;I za 100 kg krmné směsi je 1400,- Kč.

Výrobcem krmné směsi je společnost Sehnoutek a synové s.r.o.

Název exponátu: 2915 Generale Albuza XI

Název pěstitele: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Adresa pěstitele: Kladruby nad Labem 1, 533 14, ČR

ZK23_LogoZlatyKlas

Charakteristika exponátu

GENERALE ALBUZA XI
starokladrubský bělouš
narozen 14.3.2016
linie Generale, rodina Almerina-Albona
po 830 Generale Aversa XLIX
z 269 Albuza po Sacramoso XLIII
KVP 176, KVH 165, OHR 189, OHOL 22

Generale Albuza XI je typický starokladrubský hřebec ve velkém, kratším obdélníkovém rámci, s klabonosou hlavou, na vysoko nasazeném, středně dlouhém, klenutém krku, přiměřeně kostnatého, pravidelného fundamentu s výbornou mechanikou pohybu. Hřebec má velmi dobrý charakter a výbornou ochotu k práci. V rámci prezentace starokladrubských koní je zapřahán do různých typů zápřeží, úspěšně soutěží ve dvojspřeží a jezdecké drezuře, vystupuje v ukázkách s jezdkyní v dámském sedle.
Hřebec je prochován v generaci Ill, Ill na plemeníka 5314 Favory IX, rodokmen hřebce je dále ovlivněn hřebci Rudolfa a Mikrob.

Výkonnostní zkoušky absolvov􀀲I hřebec v roce 2020 s hodnocením 8,5 bodu za typ, 7,95 bodu za exteriér, 8,99 bodu za výkonnost. Hřebec byl licentován v prosinci 2021, v roce 2022 připustil pět klisen, z toho tři zabřezly, v roce 2023 se po hřebci narodila tři hříbata.

Název exponátu: Kolekce plemenného skotu ČESTR po býkovi WERT

Název vystavovatele: REPROGEN, a.s.

Název pěstitele: AGRA Březnice a.s.

Adresa pěstitele: Březnice u Bechyně 71, 391 71, ČR

ZK23_LogoZlatyKlas

Charakteristika exponátu

Kolekce plemenného skotu je tvořena 6 jalovicemi plemene ČESTR.

Jalovice jsou představitelkami chovného cíle českého strakatého skotu. Jejich předností je výrazný kombinovaný užitkový typ s velmi dobou kapacitou těla, výborným osvalením a korektními končetinami. Vemena jsou velmi dobře založena, ale vzhledem k nízkému stupni březosti se zatím nemohou více prezentovat, přesto dávají předpoklad pro dobrou mléčnou užitkovost. Jalovice jsou po plemenném býku HG 497 WERT, který byl vydražen na aukci v Rakousku. V současné době PH GZW 124 MW 114 FW 117 a FIT 106. Podrobné výsledky jsou uvedeny v příloze.

Celá kolekce plemenných jalovic je ukázkou vynikající šlechtitelské práce ve šlechtění českého strakatého realizované u chovatele oprávněnou organizací REPROGEN, a.s Planá nad Lužnicí.

Chov českého strakatého skotu v AGRA Březnici a.s. je svazem chovatelů uznán za šlechtitelský a je zde realizován šlechtitelský program společností REPROGEN, a.s. Planá nad Lužnicí. Společně jsou vybrány matky býků a ze záměrného připařování produkováni plemenní býčci. Z chovu pochází celá řada prověřených špičkových plemeníků. Chov tak významně podílí na celopopulačním šlechtění českého strakatého plemene.

Back To Top