skip to Main Content

Exponáty

Název exponátu: Krmná směs s přídavkem sušeného chmele

Název pěstitele: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Adresa pěstitele: pracoviště Kostelec nad Orlicí, Komenského 1239, 517 41

Dokumentace

Dokumentace ke stažení ZDE.

Charakteristika exponátu

Na základě poptávky z chovatelské praxe byla ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. vyvinuta krmná směs s přídavkem sušeného chmele, a to pro poslední fázi výkrmu jatečných prasat. Směs je určena především pro alternativní chovy prasat s požadavkem na vyšší přidanou hodnotu produkovaných jatečných zvířat. Směs je složena z komponent, které jsou běžně zařazovány do komerčních krmných směsích, především je to ječmen, pšenice, pšeničné otruby, cukrovarské řízky a dále bílkovinná krmiva a doplňky vitamínů a minerálů, nicméně důležitou součást tvoří chmel. Ten je znám především jako nepostradatelná složka piva, je však rovněž využíván také ve farmacii, kosmetice a dalších odvětvích.

Po staletí jsou známy jeho pozitivní účinky na zdraví v mnoha směrech. Hořké látky z chmele zvyšují chuť k jídlu, mají uklidňující účinky a pomáhají při poruchách spánku. četné studie prokázaly, že chmel je protizánětlivým a protirakovinným prostředkem. Složky chmele mohou přispívat k prevenci a kontrole chronických onemocnění jako je obezita, kardiovaskulární onemocnění, Alzheimerova choroba a mnoho typů rakoviny. V krmné směsi bylo množství chmele vybalancováno tak, aby bylo doplněno co největší množství pozitivně působících látek do směsi, ale současně nedošlo k výraznému snížení příjmu krmiva v důsledku hořké chuti. Využitelnost navržené směsi byla formou funkčního vzorku
(FV/VÚŽV/06/2022) ověřena v poloprovozních podmínkách s důrazem jejího vlivu na parametry výkrmu a kvalitu výsledných produktů. Během výkrmu došlo k mírnému snížení spotřeby krmiva, což nemělo vliv na intenzitu růstu, naopak to umožnilo zlepšení konverze krmiva v porovnání s kontrolní skupinou.

Po porážce následná chemická analýza potvrdila pozitivní ovlivnění nutriční hodnoty produkovaného masa, resp. navýšení obsahu mononenasycených mastných kyselin v mase a naopak snížení nasycených mastných kyselin, tedy posun s pozitivním dopadem na lidské zdraví. Ekonomické přínosy směsi vycházejí především z vytvoření přidané hodnoty při produkci jatečných zvířat a pozitivního ovlivnění nutriční hodnoty produkovaného masa, což zvyšuje jeho tržní hodnotu. Vedlejším efektem je pak snížení spotřeby směsi a zlepšení konverze krmiva. Odhadovaná cena směsi je 9,50 Kč za kg. Navržená krmná směs byla přihlášena jako užitný vzor u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR a následně na základě úspěšného řízení zapsána do Rejstříku užitných vzorů (CZ 37006 Ul).

Back To Top